Ogłoszenie  o przetargu na sprzedaż zbędnych, rzeczowych składników majątku ruchomego Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie z dnia 17-06-2019.